Дона Делова

By VBorishev

15.07. Сънят на невинните тихо се вмъква през тънкия процеп между вчера и утре, спира за миг, колебливо пристъпва, после кротко кълве светлината на утрото. Дона Делова

Вилиана Станева

By VBorishev

30.04. ЕдваТи призори в съня си не рисувайЛицето ми и моята косаСъс тялото ми тайно не пирувай,Не чакай да те водя за ръка.Нататък тръгвам сред море божури.Отива ми да крача с вдигната глава.В прехапаните устни сълзи нямам.И теб не чакам. Имам мен. Едва. Вилиана Станева

Елена Цонева

By VBorishev

08.02. По улицата се гонят три изсъхнали листа. Разменят си погледи, просъскват почти тайнствено и се разхвърчават в различни посоки. Шумът на града описва странни пируети… като позастаряла балерина. Ситен прашец преминава през очите ми, нещо ме бодва. Днес се чувствам като гълъб, малко сиво, доста самотно, но свободно… Елена Цонева

Кристин Димитрова

By VBorishev

29.01. Домовете ни са впили прозорците си един в друг. Дебнат се, охраняват се. Стените ни са защита, отбрана, мрак, мрежа, затвор, път през времето и край на пътя, тухлен живот, квадратни мисли, опрени в съседните. „Не ритай стената отвътре! Килията няма покрив.“ Кристин Димитрова

Вида Пиронкова

By VBorishev

05.01. Ръцете ти, гълъбо, ръцете ти мека постеля са, ръцете ти. Ръцете ми, гълъбо, ръцете ми спрели са времето, ръцете ми. Вида Пиронкова