05.01. Ръцете ти, гълъбо, ръцете ти мека постеля са, ръцете ти. Ръцете ми, гълъбо, ръцете ми спрели са времето, ръцете ми.

Вида Пиронкова