Мария Боева

By VBorishev

06.07. Разменени погледи.Искри от страст.Близост.После думи, които превърнахалюбовта ни в пепел и прах…единствено петно от греха ни,ще остане след нас… Мария Боева