06.07. Разменени погледи.
Искри от страст.
Близост.
После думи,
които превърнаха
любовта ни в пепел и прах…
единствено петно от греха ни,
ще остане след нас…

Мария Боева