Мирослава Карабиберова

By VBorishev

14.08. Нагоре. По-високо. Още по-високо. Моята лична вавилонска кула. Почти до Бог. Живот.Миг.Шепа непотребна пепел.Просто шепа пепел,прегърната от вятъра.Аз. Мирослава Карабиберова