25.12. Вървиш по път залян от мечти.
Гледаш хора… зли, добри.
Спомен, пролука от детските дни. Кога
успя детството да изгори?
Седнах на тротоара отчаян, самотен.
Изведнъж забелязах надпис страхотен
“ Стани и следвай своите мечти! „

Валерия Георгиева