24.12. Животът
Раждаш се, растеш и хубавееш.
Красива си. Всички те заглеждат и
искат да те откъснат. В най-добрия
случай, ти избираш в чии ръце да
паднеш. Двама сте и сте щастливи.
После идва зрелостта. Появява се
незабележимо, с котешки стъпки и
ти забелязваш следите на старостта,
но все още ставаш. Просто зависи от
гледната точка. И неусетно един
ден се срещаш със старостта, която
започва всяка нощ да ти разказва
приказки за Нея. И един ден –
просто я срещаш.

Валентина Янчева