23.12. Усещам се твоя…
Изгнива стрехата
и влагата ръфа домашния праг.
Все още красив е мъртвият огън.
Сълзата ми пърха
по крехките клепки на смачкана роза.
Вливам се в кръвта на врабец.

Росилина