17.12. Неуморни, несломими, винаги на път,
малките творци на доброто
са невидими за алчните очи.
Защото доброто се създава без крясъци
и само от онези,
които могат да летят.

Сесил Костадинова