16.12. Шахматни фигури
Във вечната заблуда
Светът гори от пешки неразбрали
Своите ходове
Дали да пазиме царицата
Или да се нахраним с коня
Дали решението е глад или социална параноя
В света на пешките най-драг е офицера
А всеки порив на сърцето – истинска химера
От белите полета се издигат бели змии – царици
А черните полета вдлъбват се в портали – пълни с черни птици
Къде ще стъпи пешката зависи най-веч от царя
Къде ще стъпи царя зависи най-веч от господаря
А кой е господарят освен глупака
Застанал срещу теб и стискащ ти ръката
В края на играта
„Играта няма край“
Прошепна гущера лилав от жезъла
На розовия бог бърникащ в мозъчните струни на всичките ми личности вървящи в хора
Протегна своята ръка над моя опонент
И го премести на черното поле пред себе си.

Жара Гавран