25.10. Стрелките ще заспят.
Мрак ще затъче
Саван за жадния ми Свят.
„Оставам!” ще рече
Душа ми, но няма, няма как –
Духът, и Сянката на Сън,
на стремена са пак –
разделят се с Големия Табун.
И гриви огнени свистят
към Последния си бряг,
копита рият, ноздрите пръхтят!
и как издишват земния си ад!
Изумруд зелен, ездач е само –
блести Душа без тлен!
и Гола!… се прибира… Тамо!
Долу – Гарван с две монети в клюн кръжи –
от него ги вземи, Лодкарю!

Ренета Първанова