23.10. изсмуквам всички спомени,
моменти, допири и думи.
издишвам те.
после пак смуквам от любовта ти,
вечността ти.
издишвам те.
и за последно си дърпам от цигарата
седнала срещу теб не познавайки те.
ще те забравя
издишвайки те,
загасяйки те,
тръгвайки си.

Мария Закарян