06.10. …тогава се почука,
и отворих аз на своя страх…

„Страница 47”.

До най-дълбоките си люлякови мисли.
Ти над мене в плътна яворова стая…
Топло диша тоя мрак,
за да душиш пепелния звук на устни,
измежду тънка струя в тенекиения дъжд,
на следобедния задух през Септември…

Диана Георгиева