12.09. Гледам дълго…
През стъклото…
На камината…
Взирам се…
Горят на клада…
Мислите ми…
Мрачни са…
Танцувам…
Като нестинарка…
По тленните останки…
На дърветата…
Събирам се…
В шепа пепел…
И…изстивам…

Нони