11.09. Душата си разпънах от желание
да изгоря и да възкръсна в теб.

Остана тъжен спомен за разпятие,
замръзнало във пустота – парченце лед.

Kali Kol