06.08. Подреждам се. Парченце от душата. Парченце от тялото. 2 сантиметра надясно. 14 сантиметра наляво. Пространства ли правя за теб?! Или се зазиждам…

Нина Стефанова