05.08. Погали ме, направи ми плитка на косата…
Нарисувай нещо на гърба ми…
Сърце…
Не, нарисувай ми череши
Летните, полуделите, узрелите череши…
За да пратя любовта, заедно с озарилата ме светлина
Нагоре, към небето.
Аз я имам, но за да озари и разкраси и другите сърца.

Нора Иванова