16.05. Това е…
Това е всичко,
което остана от мен…
Дърво без корен…
Слънце без ден…
Стоиш надалече
като връх несломен
и владееш сърцето ми
в силен твой плен…

Калина Валериева