15.05. Наблъска я в килера при останалите непотребни неща. Вече не му беше нужна. Прекалено трудоемка за поддръжка, изискваше всекидневни грижи и усилия, а понякога имаше и странични ефекти, които бяха адски болезнени.
А днешният свят изобилстваше с много по-лесни за употреба, безвредни нейни заместители, така че тя нямаше да му липсва.
Затвори припряно вратата на килера, където между сърдечността и съчувствието, започна да събира прах любовта…

Юлиана Никифорова