07.05. Сама с морето. Съзерцание, възможно само през нощта. Усещане за свързаност, покой, разбиране. Почитане на бушуващите в двете ни души – моята и на морето – чувства, мисли, страсти. Всеки е сам със себе си и заедно с другия. Сливане и пречистване. Но само ако съм на брега.
Вляза ли в морето през нощта, ме връхлита паниката. Че нарушавам покоя му, нарушавам ритъма му, нарушавам целостта му. Дори лунната пътека не ми помага. Тя, пътеката, ми е нужна от брега. Да налее очите ми с радостни сълзи, да захрани душата ми с вяра, а тялото с енергия.
Нощното море се разкрива напълно само ако си на брега. Само тогава ти разказва за себе си. Ако искаш да чуеш.

Десислава Радева