20.04. Цветята.
Те винаги са тук.
Розите, неувяхващи без бодлите си и аромата.
От теб направени са, за мен самата.
Проблясъци наоколо и светлини, изгасващи една след друга…
Разговорите неясни, думите притихващи една след друга…
Подлъгват ти се сетивата от музика и дим… и алкохол…
Потъват в прах и сивота най- дълбоко твоите желания.
Но те винаги са тук – цветята
от твоите ръце направени
за мен самата.
Силата е в душата да вижда по различен начин красотата.

Екатерина Стоянова