18.02. Когато котката лежи, небрежно опънала тяло, е толкова приятно да я гледаш! Лежащата котка излъчва уют. Излъчва спокойствие, царственост и красота. Дори сам Бодлер е признал тази нейна божественост. Автентичност на сурови инстинкти и елегантност, съчетани с жестокост на хищник, с рефлекси на ловец, с импулс на убиец. Харесва ми как котките сами избират кога да проявят нежност. Тяхната привързаност е благоволение, а любовта им – награда. Понякога, когато сам решиш да им се радваш, те търпеливо изчакват ласките ти, наслаждавайки им се мъркайки. Но когато прекалиш с вниманието, внезапно забиват нокти в ръката ти. За да напомнят. Да напомнят своята независимост. Това е и наказание. За да не забравиш, че не ги притежаваш. Една жена би могла да научи от котките много, но за да постигне тяхното съвършенство в безразличието, тя трябва да убие всичко човешко в себе си.

Любина Георгиева