03.01. Сухата зимна трева е бездиханна и от чупливостта ѝ боли. Крехка е като гълъбово перо, обхождало десетки съдби, излиняло по прашните им пътища и легнало уморено в заскрежения гроб. Ти ли си? Твое ли е това бледо докосване? Чакам те в гълъбовия рай.

Елена Зелена