02.01. – Полей ѝ вода. – каза каната с цвят на топло сварено мляко. Тя не иска вода, иска глътка от онова, което всички искаме. – Полей ѝ. – каза каната и поиска да падне. Ще се счупи, водата ще се разлее и ще й дам онова, което тя иска, аз искам, не искам, искам ли.

Емилия Милчева