20.12. Екранът светъл е,
а пък е черно зад прозореца.
Но пак е адски синьо във очите ти.
А в моята душа червено е.
Снежинка имам във зеницата.
Дали на ледена принцеса ти приличам?
Цветът напира. Намери го!

Оушън С