14.12. балерините

с цялата си тежест
се отпуснаха

и още щом
въздъхнаха
се възнесоха

остана само
брокат по пода

… дишам и чета
виденията на
марий росен

Любима Бучинска