08.12. Най-малкият човек е трудно забележим –
минава покрай капките,
гласът му не се чува,
ням е той.
Пие вода от локви и от време на време намира неизвестни листа.
И колко много пъти яде калта от улиците.
Потъна в калта.

Грета Григорова