03.12. Нощта настъпва с котешки стъпки и превзема света… Облаците около нея угоднически се преообличат в черно. Небето изтръпва в очакване. Слънцето се е стаило, готово за огнени протуберанси!

Юлия Кулинска