27.10. Толкова много ми се иска да видя тебе, човеко, толкова, че безпаметно бягам в права линия, а около мен времето сякаш превръща се в дългоочакваната буря, чиято светкавица ще запали врата, която разделя мен от теб.

Милена Господинова