12.10. Синът Божи направил чудо с две риби и пет хляба…

Ще нахраня сърцето ти с любов.
Ще отбележа с чертичка всеки миг от нашето битие.
Ще се стопя в точка.
И ще изчезна…

За мен остава окото на третата риба, за да те виждам.
И да мълча…

Ив-Ана Драгомирова