29.09. Животът

Животът като клечка кибрит
Пламва, гори, прегаря, прегаря от страх, ужас
От любови – изгаряш, прегаряш, гориш!
Избирай кога да пламнеш, по кой да изгаряш
Защото не избираш своя край!
Живей така, че смисъла на огъня да идва от отвъд теб
А не да прогаря, самият теб!

Николета Манчева
/АтелокиН/