13.09. Страхът на птиците пред буря.
Какъв ли ще е страхът на хората
изпод бомбардировачите?
Те са в паника, но има шанс да оцелеят.
Човечеството, ако обезумее,
едва ли ще оцелее?!

Росица Копукова