27.08. Дъждовен ден за дъждовна душа

Едни прегръщащи ръце – понякога прегръщащи те наистина, понякога само в мислите ти.
Едни топли очи, сгряващи дъждовната душа.
Едно биещо сърце под ръцете ти, за което мечтаеш в дъждовните дни.

Николина Згуровска