17.05. Не се научих да хващам гълъби, но се научих да ги пускам.
Някога и те ще ме пуснат, за да намеря земята.
Тази, от която са откъснали клончето.

Мая Манолова