09.05. Над дъното
Без теб вече не съм на дъното,
но и морето го няма
Липсва ми синьото,
да съм от вълните заляна

Гергана Найденова-Иванова