07.04.

ПАЛАЧ

Парченцата стъкло между
зъбите засилват
горчивия привкус докато
принасям в жертва
седемнадесет невинни листенца
бучиниш
в съзаклятие с бедрата си
отказвам да коленича пред
необратимото
Последните вдишвания
невъзможни за преброяване потъват дълбоко в отварата и
се прераждат в капки кръв
Последните удари на
отегченото ми сърце
заглъхват задушени сред
безмълвната агресия на останалите ми меса
и се сливат с линча на тълпата

Ако бих удовлетворила
собственото си предсмъртно желание
ще извикам на бармана за още
едно от същото
моля.

Кристина Крумова