02.04. Ръцете – застинали птици в пейзажа на тялото й. Какво ли би донесъл разнопосочният им полет: приключение или подслон?
Мигът, когато… Запечатай ме.

Ирина Папанчева