08.03. Тя се е подписала, драснала е няколко черни косъма върху сапуна, който не използвам, но ще пазя в музея на илюзията, че ми липсваш. ДНК-ото ще ме отведе в Африка, където има още много чернокъдрави.
Теб те няма, а сапуна го изхвърлих онзи ден.

Есме