01.03.

ПЕСЕННО

Този мъж е химн на смъртта на клада.
Точен синоним на любов от ада.

Той е стар порок и суши Живота.
Като тъмен Бог на греха и злото.

Хладен рационал, не борави с чувства.
Колкото живял, толкова пропуснал.

Няма път назад и напред… не следва.
Като кипнал ад люби… за последно.

Но ми е любим ! Доброволна клада.
Нека да е химн, аз ще съм балада.

Rara Avis