17.02. Безжизнени очи на пощенски кутии, изпразнени от смисъл, очакващи писма, които няма кой да пише, ни кой да прочете.

Ралица Ковачева