15.02. Името й е Голгота (преди Спасителя й). Черни са въжетата на котвите забити от всеки грешник, драпащ да я достигне. Да изхвърли тежестта си. Да забрави безсилието си. Да забрави. Да! И само тътена остава да бумти от стъпките на неродените. Само те са невинни.

Юлия Шавулева