06.02. Най-чудатото изтегляне от нищото е Мюнхаузеновото – решително, различно, категорично, магично … Не „косъм по косъм“, колебливо, неуверено, несигурно, халтаво, а драстично, силно, като издърпване по здраво въже. Самоизвличане! Пречистване! Ново начало!

Ана Кочева