15.01. Гледаш матовата светлина на лампата – там, където хаосът отстъпва по твое решение и се възцарява покой. Би могъл да се възцари. Затваряш очи, лампата все още съществува, има те в крехкия кръг от светлината й. Навън уморени коли прорязват тишината. Обичаш такива нощи. Утрото обикновено е банално.

Ина Иванова