Rara Avis

By VBorishev

01.03. ПЕСЕННО Този мъж е химн на смъртта на клада.Точен синоним на любов от ада. Той е стар порок и суши Живота.Като тъмен Бог на греха и злото. Хладен рационал, не борави с чувства.Колкото живял, толкова пропуснал. Няма път назад и напред… не следва.Като кипнал ад люби… за последно. Но ми е любим ! Доброволна…