Яна Янкова

By VBorishev

22.01. Тази наша среща беше самота. Тя си тръгна, но остана в мен завинаги. Яна Янкова