Дария Скайларк

By VBorishev

10.04. Аз помня, как всяка сутрин се събуждаше до мен – аз помня гладкостта и аромата на заоблените ти изящни форми, обсипани с бенки, наподобяващи съзвездия, как слънчевите лъчи пронизваха мрака на стаята. Аз помня, а трябва да забравя… нека подменя щорите. Дария Скайларк