Ема Димова

By VBorishev

21.03. За какво си мислиш когато си мислиш за мен? Ти си твоята капка в мойта вода… Ема Димова