Лили Първанова

By VBorishev

09.03. Ти се събличаш като на лекар. Тази мисъл се счупва в душата ми. Лили Първанова

Веселина Ангелова

By VBorishev

03.02. Гледаш този град все едно гледаш калинка кацнала на ръката ти, все едно искаш да изгори, сградите му да се смачкат една по една като пластмасови кофички, накрая да остане само пепел, да поникне трева. И точно това вземе, че ти хареса, мисълта опарва дланите ти, калинката литва, а в главата ти остава негатив…