Симона Колева

By VBorishev

15.06. Времето тече. Променя се. Пречупва ни през призмата и ни позволява да бъдем нещо ново. И ако спрем някъде, в средата и уловим мига, мига на промяната, може би ще разберем, че все още сме си същите. Единственото променено е обликът на нещо вече виждано. Симона Колева