Венка Александрова

By VBorishev

13.06. Когато времето среща тока… Понякога тези срещи /с тока/… може да са смъртоносни… За лицата… Венка Александрова